mandag 21. februar 2011

Hønsehold i hagen

Etter fire årstider med høner trippende rundt i hagen, har jeg konkludert med at nylagte egg uten et bur i sikte ikke bare er best, observasjon av en hønseflokk er også den koseligste tidtrøyten man kan tenke seg.

Her kommer det derfor litt om hønsehold i hagen. Jeg må likevel presisere at dette er basert på mine helt personlige erfaringer og råder derfor til at man sørger for mer inngående kunnskap på området dersom det frister å plukke sine egne egg. Imidlertid har vi erfart hvordan det er å ha en hønseflokk uten hane, hønene våre har ruget frem flere kull med kyllinger, vi har for øyeblikket også en hane, og vi har erfaring med å "skape" en flokk. Jeg føler meg derfor kompetent nok til å skrive om mine personlige erfaringer med hønsehold i hagen - som er en utrolig koselig hobby.

Boken "Hønsehold i hagen" av Steen Larsen anbefales dersom du vurderer å skaffe høner i hagen. Der finner man mange nyttige tips, samt at jeg liker forfatterens innfallsvinkel. Han beskriver hønselivet akkurat slik jeg selv har erfart det. Han omtaler hønene sine med kjærlighet, han har oppdaget hvilken flott ressurs de er for hagen – ikke bare fordi de legger egg, men fordi de gir gjødsel, underholdning og fordi de rydder opp i ugresset.

Erfaringsgrunnlag
Vi fikk to høner i april 2010. Én "hvit italiener" (hybrider - blandingsrase som er utviklet for kommersiell drift) og en dvergkochin, eller det jeg kaller dverghøne. Italieneren var i overkant nysgjerrig og forsvant stadig over gjerdene. Selv om dette var en ivrig egglegger, og selv om mannens stadige jakt etter den hvite høna var et festlig syn, ble vi nødt til å kvitte oss med den stadige rømlingen.

Idag teller flokken fem høner og en hane. Vi har hatt tre kull med kyllinger, hvorav en del hanekyllinger. To av hønene er også født og oppvokst i hagen vår.


Utstyr
Vi har et plassbygd og isolert hønsehus med vagle og innlagt varmelampe, med mulighet for å lukke av et lite uteområde. Hønsene går imidlertid fritt på plenen, og de går ikke vekk selvom den åpne porten gjør det mulig for den mest eventyrlystne å forlate området. Sånn er det angivelig med dvergkochinen – de er hjemmekjære og vil alltid komme tilbake til huset sitt om kvelden. Dette er hovedårsaken til at jeg synes det er praktisk med nettopp denne rasen, og ikke med de eventyrlystne italienerne. I boken Hønsehold i hagen frarådes den fullstendig inngjerdede hønsegården. Dels fordi det fort blir utrivelig med masse søle, gjødsel og jord, men også fordi det kan lukte og være med på å spre uvilje mot høns fra naboer. For meg er det derfor ikke noe alternativ til høner som får gå løs på plenen. Når de får gå over det hele blir heller ikke belastningen på plenen så stor.


I begynnelsen nøyde vi oss imidlertid med et hønsehus anskaffet som byggesett. I dette er det plass til 3-4 høns, men jeg synes uteplassen er så liten at de bør få gå ute.

Det første huset vi hadde. Dette er imidlertid ikke tilstrekkeig isolert med de kalde vintrene vi har hatt.
Ellers trenger man en fôrautomat og vannbeholder. I tillegg har vi et litt stort plastkar med skjellsand så de får sitt daglige sandbad.

Vi kjøper ferdig hønsefôr i butikken i 25 kilos sekker. Dette oppbevarer vi i en stor og tett beholder i uthuset. Dessuten har vi en diger sekk med sagflis stående. Hønsehuset blir renset 1-2 ganger pr. uke, ellers sjekker jeg at de har nok fôr og vann hver dag. Jeg plukker også egg daglig, vel og merke i de periodene de legger egg.

De siste vintrene har vært kalde og snøfylte, også for oss som bor på Sørvestlandet, men det har ikke hindret hønene i å gå ut. Er det mye snø, holder de seg stort sett alltid under huset, men de går ut. Bare de aller sureste dagene med sterk vind har de beveget seg inn igjen.

Rugehøner og annen oppførsel
Noen høner er verpehøner, typisk de hvite italienerne. De legger egg hver dag, men bryr seg ikke noe særlig om å ligge på dem, altså ruge. Andre høner har et litt mer utviklet rugeinstinkt. En dvergkochin kan bli en skikkelig hønemor, og legger seg gjerne til å ruge uten at det er hane i flokken. For å fjerne all tvil med det samme – en høne er ikke avhengig av en hane for å legge egg. De legger egg uansett, selv om det ikke blir kyllinger av dem. Imidlertid er det enkelte raser som har et så sterkt utviklet rugeinstinkt at de også legger seg på eggene selv om de ikke er befruktet av en hane.

Om noen skulle lure; har du hane, vil også alle eggene være befruktet. Hanen vet å forsyne seg, og han bryr seg lite om raser, størrelser, utseende eller andre ting - som tilgjengelighet eller lyst. Det kan derfor se ganske brutalt ut når han tar for seg og lever det gode haneliv. I en hønsegård med hane vil man derfor alltid bli tilgodesett med befruktede egg. Dette har ingen betydning, så lenge man fjerner eggene fra hønene straks. Da utvikler de seg ikke videre. Legg eggene i kjøleskapet, og man vil aldri kunne se eller smake forskjell på befruktede og ikke-befruktede egg.


Det finnes sikkert mange måter å få en rugende høne til å slutte å ruge på. I tillegg til å la de få leve ut instinktene sine og skaffe dem befruktede egg, har vi brukt metoden med å bære dem ut fra huset sitt hver dag. Den ene hønen hos oss legger seg stadig til å ruge. Vi har hatt stort hell med ovennevnte metode; ta henne av eggene og bær henne varsomt ut av huset. Etter noen dager eller uker stopper hun å ruge og går tilbake til verpingen.

Å få kyllinger er utrolig koselig, særlig dersom man har barn. Høna trenger ro når hun ruger, og ligger i 21 dager på eggene. Jeg lærte at en flink høne klarer seg selv, og det er jammen sant. Hvis vi bare fikser befruktede egg til dem - dersom det ikke er noen hane i flokken - har de ordnet det resterende. De ligger trofaste i 21 dager og følger deretter morsinstinktet. Man skjønner raskt hvor begrepet hønemor kommer fra når man har sett en høne se etter sine kyllinger. At begrepet hønsehjerne er oppstått etter observasjon av en hønseflokk, kan jeg også med enkelhet forestille meg.

Jeg har imidlertid flere ganger opplevd at to høner legger seg på de samme eggene. Dette er ikke uvanlig og rådene man får når man opplever samruging er å la de holde på til de er ferdige, med minst mulig menneskelig innblanding.


Hønene fikser det meste selv. Pass imidlertid på når kyllingene har kommet ut. Det er ikke sjelden en eller flere dør helt i begynnelsen, og da er det greit å fjerne disse fra rugekassen. Lag til et rugested for høna, men ikke isoler henne fra resten. Friske og sunne høner foretrekker å oppdra avkommene sine sammen med resten av flokken. Det er også vår erfaring, kyllingene integreres lett i flokken når de vokser til.


Høner lever i et rangordningssystem. Som regel vil de leve sammen i fred og fordragelighet, så lenge sjefen adlydes. I en liten flokk vil man ofte se tegn til at sjefshøna av og til tyner de andre litt, og man vil i alle fall se at hønemor forsvarer kyllingene sine. Å bruke litt tid når man skal tilvenne nye dyr i flokken er viktig, og ikke minst ha nok plass slik at de som blir jaget rundt har et sted å gjemme seg unna. Fire høner i en stor hage har ikke vært noe problem. Kun da den ene hanen vi hadde vokste seg stor – det var av rasen Sussex – så vi tegn til såpass mye krangling at det var ubehagelig. Jeg har tro på at dersom man bruker tid og plass, skal det være mulig å integrere nye dyr i en allerede etablert flokk, men jeg ville nok ha skaffet meg to stykker samtidig. Ellers er rådet at desto flere høner man har, desto smartere er det å ha en hane i flokken. Hanen holder styr på hønsene sine og skaper orden.

Etter å ha levd haneløst en stund, fikk hønene våre en hane i flokken i sommer. Det var fascinerende å være vitne til at hanen etter bare noen dager hadde styr på damene sine. Hanen vår er en skikkelig gentlemann, han plukker opp mat til hønene sine, klukker hengivent og legger maten for deres føtter. Riktig rørende er det, helt til han gyver løs på befruktningsprosessen. Uansett merker jeg at det er en langt større ro i hønefloggen nå når vi har hane, helt i tråd med det jeg har lest. Lydproblematikken løser vi ved å ha en automatisk døråpner som går opp ikke altfor tidlig om morgenen og ned når dagslyset er borte. Da har uansett hønene gått til ro.


Avlivning
Få avlivningsmetoder er forbundet med mer omtale enn nettopp avlivning av høner. I boken Hønsehold i hagen står det beskrevet hvordan man skal ta livet av en høne. I tillegg står det at enhver som vurderer hønsehold i det minste bør vite hvordan slik avlivning skal foregå. Det kan oppstå akuttilfeller og da bør man vite hvordan man skal te seg – for det skadede dyrets skyld. Sett deg derfor inn i hvordan en slik situasjon kan arte seg, selvom det høres brutalt ut. Dyrene fortjener at vi håndterer ulike scenarier - også akuttsituasjoner hvor det er en nødvendighet å ta livet av dem. Til ethvert hønsehold hører det derfor til en skarp øks.

Om du skal gjøre det selv, kan dette kanskje være noen gode råd: Vent med avlivningen til hønene har gått til ro. Da er det enkelt å plukke dyret ned fra vaglen og det er forbundet med langt mindre stress for dyret enn om man må fange det først. Ta et godt grep rundt bena på høna når du har fått tak i den, og bær den ut til hoggestabben hvor øksen ligger klar. Videre må høna slås bevisstløs, med hodet mot kanten av hoggestabben. Dette krever en god del kraft. Legg så den svimeslåtte høna på hoggestabben og hogg godt til. Høna holdes deretter fast til den slutter å sprelle, eventuelt kan man putte skrotten i en ren sekk.

Dette er en metode som høres brutal ut. Det er imidlertid den aller beste, og medfører langt mindre stress og lidelse for dyret enn en lang transportetappe og avlivning hos Prior. Sist jeg overværte det tok det omtrent ett minutt fra vi hentet hanene i huset til de begge var døde.


Trøsten, når man spiser haner fra egen hage, er imidlertid at det neppe finnes hønsefugler som har hatt et bedre liv.

Bråk og lukt
Det er ikke mye bråk med høner. Om man har haner blir det selvsagt noe annet. Litt lukt vil det alltid være, men dette avhenger i det store og det hele med hvor flittig man er med renholdet og hvor stor boltreplass de har. Vi fôrer hønene lite på bakken. Mest på grunn av at vi er redd for å få rotter, men også fordi vi ikke vil at hundene skal snike til seg maten som var tiltenkt hønene. Huset står også på påler, og da begrenser man også sølet noe. Når det gjelder bråk, viser jeg til avsnittet lenger opp hvor det står skrevet om den tidsinnstilte døråpneren.

Høner og hunder
Vi har to hunder. En pointer - stående fuglehund med ekstremt utviklet jaktinstinkt og en boxer - vakthund og majoren i familien som lever etter regelen om at alt levende som kommer inn i hagen vår skal jages ut igjen. Vi har derfor jobbet mye med å venne hundene til at høner og en hane skal få lov til å spankulere fritt omkring. Heldigvis er hundene lydige og de kunne raskt gå løs sammen med hønene. Nå drikker de av vannskålen til hundene og lever sammen i fullkommen fred og fordragelighet.

(Lagt til: Boxeren er ikke mer, men vi har idag to pointere som begge respekterer eiers ønske om å ikke skade hønene. Hardt arbeid og disiplin ligger bak, så nå lever de godt sammen de to dyreartene.)

Det er altså ikke umulig å venne hunder til høner - selv jakthunder som er alet frem for å lete opp og ta stand på hønsefulger - men det krever at man har rimelig god kontroll på hunden og er tålmodig i begynnelsen.


Er det noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt så kanskje jeg kan svare. Legg gjerne igjen en kommentar i kommentarfeltet eller send en e-post på adresse kjoekkentjeneste@gmail.com

Linker
Alle innleggene om hønene mine er samlet under etiketten Hønelivet på bloggen [kjøkkentjeneste].

Ellers har jeg samlet alle oppskrifter med egg under etiketten Egg.Innlegget er endret og oppdatert noe 10.10.2011.

65 kommentarer:

 1. Så flott og inspirerende dette var!
  Høns i hagen virker veldig koselig. Mannen drømmer nok litt, mens jeg synes det er bedre å hente egg fra min brors hønsegård i stedet :D *ler*

  SvarSlett
 2. Veldig flott artikkel! Lurer bare på en ting: hvordan gjør dere det når dere reiser bort? Ferie og sånt?

  SvarSlett
 3. Hei Ingunn. Vi reiser ikke så mye bort. :) Neida, vi reiser jo av og til og da må noen passe på hønene. Vi har familie i nærheten og de sørger for mat og vann og å åpne opp døren og stenge dem inne om kvelden. I sommerferien hadde vi også noen som så etter dem - betalingen var ferske egg hver dag. Det fungerte greit.

  Men man kan altså ikke reise fra dem mer enn noen dager om man ikke har noen å se etter dem.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei,jeg vet om en daginstitusjon som skal starte opp med hønsehold.Jeg leser en gml.kommentar her oppe,om at det er greit å la hønene passe seg selv uten oppfølging i noen dager? dette er vel ikke i tråd med dyrevelferdsloven og mattilsynets råd? De skal vel få rent vann,mat og tilsyn hver dag -eller er dette greit pga. automatiske foringsinstallasjoner? Tenker først og fremst på dyrenes beste her.Om vi får høner en gang privat,så får de nok leve til de dør av alderdom hehe orker ikke den brutale avlivingen. Pluss,skal det sendes nabovarsler på forhånd i tettbebygd strøk?

   Slett
  2. Mer: Har i tillegg erfaring vedr. hønsepasser på gård,der det ikke var skog så nære.Fordi hønsegården ikke var dekket med hønsenetting i bunn,klarte reven den sommeren glatt å grave seg et hull under gjerdet å forsynte seg med ca 4 høner på en natt.Reven trengte mat til revehiet,og sånn er jo naturen -men trist og vondt for hønene.Det beste er nok derfor å strekke hønsenetting alle veier.

   Slett
 4. Kjempefint innlegg ! Jeg har selv lyst å ha noen høns etter hvert. Har lagt min elsk på disse silky bantam'ene ...

  SvarSlett
 5. Herlig innlegg! Jeg fikk litt lyst på høner og kyllinger som husdyr, men kanskje aller mest lyst på coq au vin! Barbarisk men sant!

  SvarSlett
 6. Det er utrolig koselig med høns. Vi har hatt både store og små raser, jeg har endog smuglet rugeegg fra Danmark... Ender og kalkuner har vi også hatt tidligere. Men pga at plassen gikk over til å bli småbåthavn, måtte vi dessvere slutte med fugleholdet. Savner å ha dem småpratende rundt beina..

  SvarSlett
 7. Flott artikkel. God beskrivelse av erfaringer - som jeg kjenner meg igjen i. Blant annet at hunder kan gå godt sammen med høner. Våre elsker hønene, for de legger jo egg! Og egg er godt det! Turen i hønsehuset er verdt liiiitt mer enn turen til hestene. Egg slår akkurat pærer ;-).

  Når det gjelder avliving har vi utviklet en teknikk som gjør at vi slipper å slå hønene i svime. Det er best å være to. En holder på et spesielt vis og den andre bruker øksa. Det ble mye lettere for meg da vi slapp å svimeslå dem. Nå er de helt rolige og avslappede helt til de poff er borte.

  Jeg ønsker deg en god vår med dine høner. Her gleder vi oss ordentlig til det skal bli nye kyllinger i år!

  Hilsen Kari

  SvarSlett
 8. Topp innlegg.
  Er det sånn at du nå skriver om alt jeg ber om? :-)
  Må si at det høres veldig koselig ut med høner i hagen, får se om det blir noe av eller ikke.

  Du har en fanastisk fin blogg som jeg koser meg med nesten daglig, imponerende produksjon.

  Vi blogges

  SvarSlett
 9. Vi planlegger hønsehold fra i sommer! :D
  Kommer sikkert til å spørre og grave i massevis....

  SvarSlett
 10. Bare spør i vei, Ulla, så skal jeg se om jeg klarer å svare. Og gjerne her. Da kan jeg oppdatere innlegget underveis, slik at det etterhvert blir mer utfyllende og kan brukes som en skikkelig bruksanvisning. :)

  SvarSlett
 11. Hønsehuset deres ser helt genialt ut:)
  Fine bilder tar du også:)

  SvarSlett
 12. Kjempe kjekt innlegg!
  I løpet av kommende uke får vi låne rugemaskin, og skal vente spent i 21 dager på inntil 20 små kyllinger!
  Vi har aldri før hatt høner, men svigers har hatt det før og de skal ha hønene sammen med oss nå. Så det blir nok greit. Gleder oss!

  SvarSlett
 13. Hvorfor hugge hodet av høna?
  Jeg var med naboen og avlivet 300 høner. Han tok et godt tak rundt halsen med den ene hånda, og i hodet med den andre. Så dro han ut og vrei samtidig. Ikke noe blodsøl.

  SvarSlett
 14. Det hønsehuset så jammen lurt ut!

  Er det noe dere har kjøpt i "flatpakke" eller er det noe dere har klekket ut på egenhånd?

  SvarSlett
 15. Hei Kjersti! Det er svigermoren min som har tegnet hønsehuset, så det er ikke noe byggesett, nei. :)

  SvarSlett
 16. Så flott innlegg!Likte særlig den delen om høns og hunder,for det er noe jeg er veldig spent på hvordan skal gå her.Gamle-rottweileren vår gikk det veldig fint med i fjor da vi hadde høns,men nå har vi også to unghunder og det kan bli spennende...

  SvarSlett
 17. For en herlig blogg du har! :-D
  Den blir en favoritt fremover! Takk for kommentar om hønsene mine. Ja, det er viktig å kunne ta livet av en stakkars høne når det trengs, og jeg tror en dyrevenn blir i stand til det når det er helt nødvendig. Fant en nyklekt kylling m brukket rygg i forgårs, den lå og vred seg og ble i tillegg hakket til blods... men da var mannen hjemme - så jeg slapp å gjøre jobben selv!

  SvarSlett
 18. Heisann.. Dette var spennende lesing, grunnen er at jeg har vurdert og utvide dyreholdet her med noen hagehøns. Bare lurer på om det er noen regler for slikt dyrehold i boligfelt? Vet du noe om det... Koslig blogg du har ;o)

  SvarSlett
 19. Hei! Fint at du likte innlegget. Kommunen kan vedta forskrifter som gjelder særskilt om hønsehold i boligstrøk. Det er mange kommuner som ikke har slike forskrifter, men du må nesten forhøre det med kommunen din. I alle tilfelle gjelder regelen om at man ikke skal være til sjenanse for naboen. Erfaringen min er at det går greit med høns dersom man tar forholdsregler som nevnt i innlegget.

  SvarSlett
 20. Hei

  Vi skal prøve oss på hønsehold og har bestil en flatpakket slik du hadde før. Du nevnte at dette ikke fungerer om vinteren? Vil det si at det ikke fungerer selv med varmelampe/varmovn? Skal bare ha 2-3 høner, og vi har tenkt å utvide den ferdige, lukkede inngjerdingen slik at hønene får bedre plass på dagtid. Greit å ha de trygt lukket inne på kvelden, for vi bor ved skogkanten.

  mvh Huldra

  SvarSlett
 21. Hei Huldra. Det ferdigburet vi hadde tidligere er overhodet ikke isolert. Jeg vet ikke om det nytter med en varmelampe, for veggene er tynne og huset tåler ikke så veldig mye. Vi hadde vårt stående ute i vinter, og jeg ser at det har fått litt hard medfart. Håper det er svar nok, spør eventuelt mer dersom du lurer på noe.

  SvarSlett
 22. huldra her igjen

  Her er det jeg har bestilt. Er det dette dere hadde?
  http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=26361649

  Håper på svar.

  mvh Huldra

  SvarSlett
 23. Det ser ut som det er samme, ja. Lykke til, skriv gjerne hvordan det går!

  SvarSlett
 24. Hei. Jeg har tre høner som jeg skal bygge et hønsehus til. Jeg har tenkt å ta utgangspugt i ditt flotte hus. Bare halvere det. Jeg er veldig nyskjerrig på hvordan løsningen inne er jeg. Er det et rom med rugekasser eller er det to etasjer i deler av rommet? Takk for supert innlegg! Hilsen nybakt hønemor som fikk sitt første egg i går. Jeanette :-) du kan se blogginnlegg om mine høner her: jeanetteshage,com

  SvarSlett
 25. Hei Jeanette.
  Inni huset er det vagle og en slags hylle i L-form, nesten som to etasjer i deler av huset. Fra gulvet og opp til hyllen har jeg en bred planke så de kan spasere opp og ned. Vaglen er plassert litt over hyllen, men i midten av huset.

  SvarSlett
 26. Tusen takk for super rask tilbakemelding! Jeg skal ut å handle inn materialer i dag så det var veldig kjærkomment. Ha en riktig god dag.

  SvarSlett
 27. Hei Ina, og god jul! Fin artikkel, ser at den begynner å bli gammel nå, men du er sikkert aktiv ennå? Hvor mye vil du anslå at denne typen hønsehold koster? Er det billigere å kjøpe eggene på butikken?

  SvarSlett
 28. Hei Morten. Det er langt billigere å kjøpe eggene i butikken, særlig når man bare har to-tre-fire eggleggende høns samtidig. Men det er en veldig koselig hobby!

  SvarSlett
 29. Hei der!
  Jeg har hatt "hønhus" selv fram til i fjor sommer, da reven klarte å komme seg inn og slette rubbel og bit. I år skal det kvalitetssikres på alle plan. Planlegger i første omgang å få tak i andeegg, da jeg har så gode minner om det fra da jeg var liten.

  Blir så glad når jeg finner blogger med slike bra innlegg. Kan jeg få kopiere linken over til min blogg?

  Hilsen Marthe

  SvarSlett
 30. Hei.
  For en koselig blogg :)
  Virker ikke som noe hokkuspokkus og ha hagehøns :) Vi har tenkt på dette ei stund, men ikke tatt noen avgjørelse enda. Har noe rehabilitering på hus i første omgang.Sniker rundt no etter info om hønsehold,og er veldig glad jeg fant denne bloggen, og kommer til å følge med deg her, fra min blogg :) Spm vil du nok få fra oss etterhvert :)
  Ønsker deg en fin kveld.

  MVH
  Reidun :)

  SvarSlett
 31. Så godt og interessant du skriver om dette! Dette lyder jo som et veldig spennende og fint innslag i haven, men avlivning blir kanskje i kraftigste laget for min del...

  SvarSlett
 32. Vi bor i Italia og har høns i bakhagen. Når de skulle anskaffes fikk vi tydelig beskjed fra naboen at det var umulig for oss idet vi ikke hadde hund til å passe på! Våre høner kom til å bli revemat i løpet av kort tid. Vi løste problemet ved å sette opp elektrisk gjerde rett utenfor nettet. De har så langt overlevd. Nå kan det også nevnes at her er klimaet så forskjellig at hønsehus blir langt enklere. Vår er bygget av betongblokker som er løst stablet. Et vagl innendørs og eggene legges rett på bakken. Vi passer bare på å legge høy der vi vil at eggene skal legges. På dagtid åpner vi for at de kan gå ut av hønsegarden og romstere rundt på området. Vi må bare passe på at de ikke kommer inn i grønnsakhagen og gjør ende på salaten.

  SvarSlett
 33. Så koselig det hørtes ut, Livar! ja, det er et ganske annet klima i Italia!

  SvarSlett
 34. Hei! Jeg skal passe fire høner i sommer og gleder meg :) Er katter ikke en fare for hønene? Vil gjerne la de gå fritt i hagen, men er litt bekymret for en nokså sprek katt borti veien!?

  SvarSlett
 35. Det kommer nok litt an på både hønene og katten. Erfaringen min er at det er få katter som tør å angripe en flokk på fem høns og en hane. Jeg vil råde deg til å følge litt med, men hadde kanskje ikke vært altfor redd for at katten skulle tatt hønene? Mulig noen andre har andre erfaringer her, altså....

  SvarSlett
 36. Flott innlegg. Kjempegøy med høner.
  Kan jeg komme med et tips. Jeg har mange års erfaring med høner i hagen og har hatt utrolig mye både glede og nytte av disse snåle fuglene. Tips: finn et område på noen få kvadratmeter som du gjerder inn, skaff en halmball fra en eller anne bonde og legg inn ballen og la hønene slippe til. For hønene er dette som både bursdag og julaften på en gang. De har masse å gjøre i ukesvis med å endevende halmen for rester etter korn og andre herigheter. Og når det har gått et stykke tid kan jeg love deg at du finner ikke feitere mark enn de som bor under halmen.

  SvarSlett
 37. Takk for kjempefint tips! Det skal vi jammen gjøre, hønene mine fortjener både bursdag og julaften. :-) Takk igjen!

  SvarSlett
 38. Liker godt tanken på løse høner på tunet. Men er ikke rovdyr problematisk? Spesielt rev?? Vi flytter på landet, så vi får store arealer med skog rundt huset.

  Hvis man har en låve, vil det være et bedre alternativ å ha de inne om vinteren? Og innrede området på låven litt spennende. Siden de uansett ikke beveger seg så mye utendørs vinterstid?

  SvarSlett
 39. Liker godt tanken på løse høner på tunet. Men er ikke rovdyr problematisk? Spesielt rev?? Vi flytter på landet, så vi får store arealer med skog rundt huset.

  Hvis man har en låve, vil det være et bedre alternativ å ha de inne om vinteren? Og innrede området på låven litt spennende. Siden de uansett ikke beveger seg så mye utendørs vinterstid?

  SvarSlett
 40. Hei, dette innlegget begynner vel å bli litt gammelt, men jeg må bare spørre: er det mulig
  å ha ett inn-gjæret område uten tak? Kan de fly over hønsenettingen hvis den er ca to meter høy?
  skal få meg høner veldig snart, og jeg lurer litt på dette.
  PS. Takk for et utrolig fint innlegg.

  SvarSlett
 41. 2 meter gjerde er mer enn tilstrekkelig. Men det er nok lurt å vingestekke hønene (og hanen) et par ganger om året.

  SvarSlett
 42. Kunne du legge ut ett bilde som viser innsiden av hønsehuset? Trenger inspirasjon til å bygge hus selv. Dette innlegget har hjulpet meg masse :)

  SvarSlett
 43. Har du prøvd å fôre dem med brødrester/-smuler? I såfall, hvordan reagerte de?

  SvarSlett
 44. Hei Lars Morten! Nei, det har jeg faktisk ikke. Her i huset klarer de tre guttene mine (stort sett) å spise opp brødrestene. Mulig jeg har gitt dem noe en sjelden gang, men kan ikke huske at de har reagert på noen spesiell måte.

  SvarSlett
 45. Våre høner får alt kjøkkenavfall. Og med alt mener jeg absolutt alt. Fisk, kjøtt, brød, grønnsaker, potetskrell etc. Fennikel og gulerøtter må kokes, ellers spiser de det ikke. Brødrester bløtes i vann. Når jeg kommer med matskålen fra kjøkken kommer de løpende uansett hvor de er i hagen. For dem er matrestene dagens høydepunkt. De har fri tilgang til kraftfor, men kjøkkenrestene er det gjeveste. Ett egg per dag per høne er resultatet.

  SvarSlett
 46. Vi skal bygge hønsehus nå i høst. Kan du si noe om målene på huset ditt? Lengde bredde og høyde? Hilsen Anita

  SvarSlett
 47. Hei Anita! Ca 1 meter dybde x 1,5 meter bredde. Høyde er ca 1,2 meter på den ene siden og 1,5 meter på den andre siden.

  SvarSlett
 48. Koselig lesestoff. Nå gleder jeg meg enda mer til å få egen hønsehage en dag! :)

  SvarSlett
 49. Hei! Vi vil gjerne starte med noen høner i hagen. Kan du anbefale en fin rase å starte med?
  Leste også on noe Silkie Bantam lenger oppe i bloggen din, men finnes de i Norge?
  Tusen takk!

  SvarSlett
 50. Hei Mimmi! Jeg har dessverre ingen erfaring med andre raser enn dvergcochin, bortsett fra et par dager med en hvit italiener. Den stakk av og ble dessverre ikke hos oss lenge. Dvergcochinene derimot, er stedbundne og blir i hagen, selvom porten skulle stå åpen. Jeg kan ikke si at jeg husker at jeg har skrevet noe om silkie bantam...?

  SvarSlett
 51. Hei.
  Jeg synes det var et veldig nyttig og utfyllende innlegg! Jeg tar sjansen på å kommentere selv om det er lenge siden det er skrevet.
  Likte veldig godt det hønsehuset!
  Ser at du forteller at du har en L-formet hylle inni. Er den beregnet som rugekasse? Eller har du rugekasser i tillegg? Hvor er de plassert i tilfelle, og hvor mange rugekasser har du til 5 høner?
  Takk for en flott blogg!

  SvarSlett
 52. Hei Marianne! Jeg har ikke egne rugekasser, men hønene legger seg likevel til å ruge på faste plasser. Hyggelig at du synes innlegget var nyttig! Ina

  SvarSlett
 53. Tusen takk. :)
  Nå må jeg bare motivere han som svinger verktøyet. ;)

  SvarSlett
 54. Tusen takk for koselig informasjon. Vi hadde høner i hagen i et par år, og vi storkoste oss med dem. Men ikke da vi oppdaget at vi fikk rotter, både i hagen og inn i huset. Har du noen gode råd mht rottene? Vi savner kosen med hønene og de gode eggene! Håper du har anledning til å svare meg -kanskje noen andre også har noen tips? Hilsen Janken

  SvarSlett
 55. Hei Janken! Vi har ikke noe problem med rotter. Men hønsehuset vårt står på stolper, så rottene kommer ikke inn. Vi legger heller aldri ut mat til dem på plenen. Rotter vil det alltid være rundt omkring, men jeg har jo hørt at høner tiltrekker seg rotter. Vi bor ved munningen av byelva, hvor det nok er en del rotter fra før. Kanskje de heller vil være der? Ikke vet jeg, jeg har iallefall aldri sett en rotte i hele mitt liv, selvom jeg vet at de sikkert sniker seg rundt både huset og elva. :)

  SvarSlett
 56. Hei, Lurer på det med hund og hønsehold. Har tatt over 6 haner som skulle "kakkes" om de ikke fikk nytt sted å bo... Og har hunder som ikke vil skade fuglene, men lurer på om det er farlig for hundene med høne/hanebæsj.... Finner ikke info om dette noen steder... Hanene har en liten innhegning, men ønsker at de skal kunne gå fritt i området som er inngjerdet til hundene i utgangspunktet, sånn at de får litt mer enn en svart flekk å tråkke rundt på...

  Mine hunder vil garantert spise noe bæsj om og når de finner...

  SvarSlett
 57. Hei Jorunn! Dette vet jeg rett og slett ikke svaret på, så kan ikke være bastant - men vil ikke tro det er farlig for hundene å spise hønsebæsj. Alt med måte, selvsagt, men de er garantert ikke de første hundene som spiser hønseetterlatenskaper.

  SvarSlett
 58. Tusen takk for et utfyllende innlegg, boken du anbefalte er nå bestilt, og jeg gleder meg til å starte med bygging av hønsehus :)

  Mvh Iris.

  SvarSlett
 59. Dette var koselig lesing. Vi har tre høner og får ca. en bærepose i uken med hønsebæsj blandet med flis. Hva kan vi bruke dette til? Det virker så galt å kaste det i restavfallet. Vibecke

  SvarSlett
  Svar
  1. Kan du ikke legge det i hagekomposten? Hos oss går hønene løs på en stor plen, så all bæsjen forsvinner som naturlig gjødsel i plenen. Lykke til!

   Slett
 60. Hei! Så utrolig gøy lesning! Veldig nyttig, for oss som nå er VELDIG nærme å skaffe oss høns! Jeg lurer bare litt på, bør vi ha tak over luftegården, eller kan de gå rundt i et inngjerdet uteområde, uten at vi trenger å bekymre oss for at de enten flakser over selv, eller at andre fugler ((måker, kråker eller skjærer) tar de?
  Mhv. Line

  SvarSlett

[kjøkkentjeneste] setter veldig pris på konstruktive tilbakemeldinger, og gjerne resultat av oppskriftene jeg har lagt ut.